Axırzaman

Axır zaman Qiyamətə yaxın bir dövrdə Quran əxlaqının bütün dünya miqyasında hakim olaraq yaşanacağı dönəmdir. Keçimişdə yaşanmış əxlaqsızlıqlar, təzyiq, zülm və ədalətsizliklər bu mübarək dövrdə ortadan qalxacaq, hər bir sıxıntının yerini bərəkət, bolluq, zənginlik, gözəllik, sülh və hüzur tutacaq

Texnologiyada böyük inkişaf olacaq və bu inkişaf bütün insanların xeyiri və rahatlığı naminə istifadə olunacaq..

Həzrəti Mehdi

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) müsəlmanları axırzamanda Hz. Mehdinin zühuru ilə müjdələmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu müjdə ilə əlaqədar belə buyurmuşdur:

 

"...Dünyanın ömründən bir gün qalsa belə, Allah mənim Əhli-Beytimdən bir şəxsi göndərəcək. O dünyanı (əvvəl) zülmlə dolduğu kimi ədalətlə dolduracaq". (Sünen-i Ebu  Davud, Cilt 14, s. 402)

Həzrəti İsa

Hz. İsa bütün peyğəmbərlər kimi Allahın insanları haqq yola çağırmaqla vəzifələndirdiyi seçilmiş bir bəndədir. Ancaq Hz. İsanı digər peyğəmbərlərdən fərqləndirən bəzi xüsusiyyətləri var. Ən vacib xüsusiyyəti isə  hələ də ölmədiyi, Allah Qatına qaldırılaraq bir gün geri qaytarılacağıdır.

“Şübhəsiz ki, o, (İsanın zühuru) qiyamət saatı üçün bir əlamətdir. Ona (qiyamətə) şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Bu, doğru yoldur!” (Zuxruf Surəsi 61)

 

 

     

İslam alimlərindən Hz. Mehdi haqqında.

Bədiüzzaman Səid Nursi.
Bədiüzzaman Axırzamanın böyük Mehdisinin Hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyini bildirmişdir.


Qiymətli din xadimlərimiz Hz. Mehdini (ə.s) müjdələyirlər. Həzrəti Mehdinin (ə.s) axırzamanda zühur edəcəyini və bir şəxs olacağını bildirirlər.

A9 TV

Kanalın Tezlikləri 12525 / 30000 V